ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αναποτελεσματική άσκηση, είναι οποιαδήποτε άσκηση της οποίας η εκτέλεση δεν γίνεται σωστά. Πρέπει να είστε πλήρως συγκεντρωμένος και βεβαιωμένος πως η εκτέλεση γίνεται σωστά, αλλιώς η άσκηση θα είναι από αναποτελεσματική εώς επικίνδυνη. Για παράδειγμα, όταν σηκώνετε βάρη, να μη θυσιάζετε την καλή εκτέλεση για να προσθέσετε περισσότερα κιλά. Η προπόνηση επίσης, δεν πρέπει να πονάει. Αν αισθανθείς πως σε κάτι σε ενοχλεί, σταμάτησε και ενημέρωσε τον γυμναστή σου.